Prezentacja projektu

Głowa człowieka
                w stylistyce sf - obrazek
Kilka słów o projekcie
Ludzkość nieustannie poszukuje coraz wygodniejszych metod pracy, stara się także rozwiązywać problemy i przełamywać własne ograniczenia fizyczne. Rozwiązanie w postaci Interfejsu mioelektrycznego stara się odpowiedzieć na potrzeby generowane w obydwu obszarach. Interfejs mioelektryczny jest typem interfejsu komputer - człowiek, w którym człowiek może sterować urządzeniem poprzez poruszanie mięśniami. Podczas ruchu mięśni generowany jest sygnał elektryczny, który może zostać zmierzony bezinwazyjnie poprzez elektrody umieszczone na powierzchni skóry. Każdy mięsień charakteryzuje się odmiennym typem generowanego sygnału elektrycznego. Zmierzone sygnały mogą posłużyć do rozpoznania ich indywidualnego poziomu aktywacji i położenia.
Myokyon Sp. z o.o. realizuje projekt: „Interfejs mioelektryczny rozpoznający aktywność mięśni przedramienia w celu rozpoznania wzorców ruchowych palców dłoni”.
Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty.
Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem ABAN Fund Sp. z o.o. realizującego projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,
Podddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.
Rozwarte dłonie i pół glob, pół mechanizm w stylistyce sf - obrazek
Cel projektu
Grantobiorca w ramach projektu zamierza stworzyć Interfejs mioelektryczny rozpoznający aktywność mięśni przedramienia i na jej podstawie rozpoznający wzorce ruchowe palców dłoni. Wykorzystane zostaną do tego macierzowe elektrody pojemnościowe oraz metody Sztucznej Inteligencji (Reinforcement Learning, Deep Learning, Supervised Learning, Łańcuchy Markova) oraz Transfer Learning w celu poprawy jakości interakcji człowiek – komputer - maszyna. Podstawowym celem przyświecającym pracom nad wspomnianym Interfejsem jest umożliwienie poruszania wirtualną dłonią tj. każdym z palców z osobna, na ekranie komputera, w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowym komercyjnym obszarem, w którym będzie można zastosować tę technologię jest branża gier komputerowych zarówno tradycyjna jak i z obszaru VR (Virtual Reality). Pozwoli to na tworzenie gier o wyższej imersji, socjalnych czy sportowych, z którymi interakcja nie będzie wymagała stosowania urządzeń typu myszka, klawiatura, pad czy joystick. Takie rozwiązanie będzie mogło również zostać zaimplementowane na potrzeby rehabilitacji osób niepełnosprawnych (po utracie lub z niedowładem dłoni) w późniejszym terminie (długofalowa strategia rozwoju produktu)
Projekt jest realizowany jest w ramach inwestycji funduszu ABAN Fund współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa
Wartość projektu wynosi 1,000,000.00 PLN wartość dofinansowania 800,000.00 PLN.